BEZPŁATNE SZKOLENIE DLA POŁOŻNYCH
Serdecznie zapraszamy wszystkie położne do uczestnictwa w BEZPŁATNEJ EDYCJI kursu specjalistycznego w zakresie Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji. Kurs realizowany będzie w ramach zadania finansowego ze środków narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.
18 LAT OKPPiP!!!
Z ogromną dumą i satysfakcją informujemy, iż Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o.o. w Rzeszowie osiągnął pełnoletniość!
Plany kształcenia na II półrocze 2017 roku.
Zapraszamy do zapoznania się z pierwszymi planami kształcenia na II półrocze 2017 roku.
Od 1 maja 2017 r. zmiany w kształceniu podyplomowym pielęgniarek i położnych.
Zgodnie z ustawą z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia pracujących oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 1991m z późn. zm.), dnia 1 maja 2017 r. zacznie obowiązywać System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK).
NOWA BIBLIOTEKA JUŻ DZIAŁA!
Zapraszamy do odwiedzenia naszej nowej biblioteki zlokalizowanej przy ul. Szpitalnej 1 w Rzeszowie, piętro II (wejście od ulicy Zamenhofa).
Nowy profil na Facebooku.
Serdecznie zapraszamy wszystkich do polubienia i zapozniania się z naszym nowym profilem na Facebooku "Pielęgniarki na platformie"..
REALIZACJA PROJEKTU "RECEPTA NA PIELĘGNIARSKIE KWALIFIKACJE"

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o.o. w Rzeszowie prowadzi nabór na kurs specjalistyczny w zakresie
Resuscytacja oddechowo-krążeniowa noworodka dla pielęgniarek i położnych.

Rozpoczęcie kursu zaplanowane zostało w dniu 19.06.2017. o godzinie 15:00, przy ulicy Rymanowskiej 3.

Wymagane dokumenty do zakwalifikowania:
Kserokopia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej

Kurs obejmuje:
1. Zajęcia teoretyczne (27 h)
 19.06.2017 w godzinach 15:00 – 19:00 realizowane przy ul. Rymanowskiej 3
 20.06.2017 w godzinach 15:00 – 19:00 realizowane przy ul. Mochnackiego 23
 22.06.2017 w godzinach 15:00 – 19:00 realizowane przy ul. Mochnackiego 23
 26.06.2017 w godzinach 15:00 – 19:00 realizowane przy ul. Mochnackiego 23
 28.06.2017 w godzinach 15:00 – 19:00 realizowane przy ul. Mochnackiego 23

2. Ćwiczenia symulowane (30h). realizowane w Instytucie Ratownictwa sala przy ul. Warzywna 1 budynek G5; 
 07.07.2017 w godzinach 8:00 – 16:00
 08.07.2017 w godzinach 8:00 – 16:00
 12.07.2017 w godzinach 8:00 – 16:00

Koszt kursu wynosi 500 PLN. Członkowie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie mogą ubiegać się o refundację kosztów kursu w wysokości 500 PLN, na zasadach przyjętych w regulaminie dofinansowania.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres:

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o.o.

ul. Rymanowska 3, 35-083 Rzeszów

e-mail: rzeszow@okppip.pl

Placówka szkoleniowa Rzeszów

35-083 Rzeszów
ul. Rymanowska 3

tel./fax: 17 77 88 481
e-mail: rzeszow@okppip.pl

Numery wewnętrzne:
fax: 1 sekretariat: 2 dział merytoryczny: 3
biuro projektu: 4 księgowość: 5

Placówka szkoleniowa Krosno

38-400 Krosno
ul. Bieszczadzka 5

tel./fax: 13 43 72 781
tel: 508 867 756
tel: 508 867 946

e-mail: krosno@okppip.pl

Placówka szkoleniowa Tarnobrzeg

 39-400 Tarnobrzeg
ul. 1 Maja 1

tel./fax: 15 823 28 80
15 823 23 23

e-mail: tarnobrzeg@okppip.pl