KALENDARZ SZKOLEŃ
Zapraszamy do zapoznania się z naszą bieżącą ofertą szkoleniową w nowej funkcji kalendarza szkoleń.
SPOTKANIE ŚWIĄTECZNE 2017.
Dnia 6 grudnia 2017 r. w Rzeszowie odbyło się doroczne Spotkanie Świąteczne Ośrodka Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o.o.
Nowy profil na Facebooku.
Serdecznie zapraszamy wszystkich do polubienia i zapozniania się z naszym nowym profilem na Facebooku "Pielęgniarki na platformie"..
SPECJALIZACJE DOFINANSOWANE Z MINISTERSTWA ZDROWIA
Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o.o. w Rzeszowie informuje, iż na podstawie zawiadomienia o wyborze ofert z dnia 27 października 2017 r. będziemy realizować BEZPŁATNE szkolenia specjalizacyjne dofinansowane z Ministerstwa Zdrowia.
NOWA BIBLIOTEKA JUŻ DZIAŁA!
Zapraszamy do odwiedzenia naszej nowej biblioteki zlokalizowanej przy ul. Szpitalnej 1 w Rzeszowie, piętro II (wejście od ulicy Zamenhofa).

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o.o. w Rzeszowie prowadzi nabór na szkolenia specjalizacyjne:

Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie Pielęgniarstwa internistycznego dla pielęgniarek

Miejsce realizacji: RZESZÓW

Miejsce i termin kwalifikacji: 20 czerwca 2017 r. godz. 10:00, sala wykładowa OKPPIP, ul. Rymanowska 3 w Rzeszowie

Wymagania formalne do zakwalifikowania:
1. Pracowanie w zawodzie co najmniej 2 lata w okresie ostatnich 5-ciu lat
2. Posiadanie aktualnego prawa wykonywania zawodu pielęgniarki

Koszt szkolenia: 3900 PLN

Zajęcia prowadzone są w systemie weekendowym. Obejmują: zajęcia teoretyczne 430h i zajęcia praktyczne 427 h

Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie Pielęgniarstwa operacyjnego dla pielęgniarek

Miejsce realizacji: RZESZÓW
Miejsce i termin kwalifikacji: 19 czerwca 2017 r. godz. 10:00, sala wykładowa OKPPIP, ul. Rymanowska 3 w Rzeszowie

Wymagania formalne do zakwalifikowania:
1. Pracowanie w zawodzie co najmniej 2 lata w okresie ostatnich 5-ciu lat
2. Posiadanie aktualnego prawa wykonywania zawodu położnej

Koszt szkolenia: 3900 PLN

Zajęcia prowadzone są w systemie weekendowym. Obejmują: zajęcia teoretyczne 311h i zajęcia praktyczne 525 h

Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie Pielęgniarstwa psychiatrycznego dla pielęgniarek

Miejsce realizacji: RZESZÓW

Miejsce i termin kwalifikacji: 19 czerwca 2017 r. godz. 12:00, sala wykładowa OKPPIP, ul. Rymanowska 3 w Rzeszowie

Wymagania formalne do zakwalifikowania:
1. Pracowanie w zawodzie co najmniej 2 lata w okresie ostatnich 5-ciu lat
2. Posiadanie aktualnego prawa wykonywania zawodu pielęgniarki

Koszt szkolenia: 3900 PLN

Zajęcia prowadzone są w systemie weekendowym. 

Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie Pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki  dla pielęgniarek

Miejsce realizacji: RZESZÓW

Miejsce i termin kwalifikacji: 23 czerwca 2017 r. godz. 10:00, sala wykładowa OKPPIP, ul. Rymanowska 3 w Rzeszowie

Wymagania formalne do zakwalifikowania:
1. Pracowanie w zawodzie co najmniej 2 lata w okresie ostatnich 5-ciu lat
2. Posiadanie aktualnego prawa wykonywania zawodu pielęgniarki

Koszt szkolenia: 3900 PLN

Zajęcia prowadzone są w systemie weekendowym.

Członkowie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie mogą ubiegać się o dofinansowanie do ww. szkoleń w wysokości
1500 PLN, zgodnie z regulaminem dofinansowań OIPIP.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres:

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o.o.

ul. Rymanowska 3, 35-083 Rzeszów

e-mail: rzeszow@okppip.pl

Placówka szkoleniowa Rzeszów

35-083 Rzeszów
ul. Rymanowska 3

tel./fax: 17 77 88 481
księgowośc: 508 867 513/ 508 867 922
biuro projektu: 508 867 547 / 508 867 537
dział merytoryczny: 508 867 595/ 508 867 766
/ 508 867 959 
sekretariat: 508 867 703 / 519 758 329

e-mail: rzeszow@okppip.pl

Placówka szkoleniowa Krosno

38-400 Krosno
ul. Bieszczadzka 5

tel./fax: 13 43 72 781
tel: 508 867 756
tel: 508 867 946

e-mail: krosno@okppip.pl

Placówka szkoleniowa Tarnobrzeg

 39-400 Tarnobrzeg
ul. 1 Maja 1

tel./fax: 15 823 28 80
15 823 23 23

e-mail: tarnobrzeg@okppip.pl