BEZPŁATNE SZKOLENIE DLA POŁOŻNYCH
Serdecznie zapraszamy wszystkie położne do uczestnictwa w BEZPŁATNEJ EDYCJI kursu specjalistycznego w zakresie Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji. Kurs realizowany będzie w ramach zadania finansowego ze środków narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.
18 LAT OKPPiP!!!
Z ogromną dumą i satysfakcją informujemy, iż Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o.o. w Rzeszowie osiągnął pełnoletniość!
Plany kształcenia na II półrocze 2017 roku.
Zapraszamy do zapoznania się z pierwszymi planami kształcenia na II półrocze 2017 roku.
Od 1 maja 2017 r. zmiany w kształceniu podyplomowym pielęgniarek i położnych.
Zgodnie z ustawą z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia pracujących oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 1991m z późn. zm.), dnia 1 maja 2017 r. zacznie obowiązywać System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK).
NOWA BIBLIOTEKA JUŻ DZIAŁA!
Zapraszamy do odwiedzenia naszej nowej biblioteki zlokalizowanej przy ul. Szpitalnej 1 w Rzeszowie, piętro II (wejście od ulicy Zamenhofa).
Nowy profil na Facebooku.
Serdecznie zapraszamy wszystkich do polubienia i zapozniania się z naszym nowym profilem na Facebooku "Pielęgniarki na platformie"..
REALIZACJA PROJEKTU "RECEPTA NA PIELĘGNIARSKIE KWALIFIKACJE"

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o.o. w Rzeszowie prowadzi nabór na szkolenia specjalizacyjne:

Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie Pielęgniarstwa internistycznego dla pielęgniarek

Miejsce realizacji: RZESZÓW

Miejsce i termin kwalifikacji: 20 czerwca 2017 r. godz. 10:00, sala wykładowa OKPPIP, ul. Rymanowska 3 w Rzeszowie

Wymagania formalne do zakwalifikowania:
1. Pracowanie w zawodzie co najmniej 2 lata w okresie ostatnich 5-ciu lat
2. Posiadanie aktualnego prawa wykonywania zawodu pielęgniarki

Koszt szkolenia: 3900 PLN

Zajęcia prowadzone są w systemie weekendowym. Obejmują: zajęcia teoretyczne 430h i zajęcia praktyczne 427 h

Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie Pielęgniarstwa operacyjnego dla pielęgniarek

Miejsce realizacji: RZESZÓW
Miejsce i termin kwalifikacji: 19 czerwca 2017 r. godz. 10:00, sala wykładowa OKPPIP, ul. Rymanowska 3 w Rzeszowie

Wymagania formalne do zakwalifikowania:
1. Pracowanie w zawodzie co najmniej 2 lata w okresie ostatnich 5-ciu lat
2. Posiadanie aktualnego prawa wykonywania zawodu położnej

Koszt szkolenia: 3900 PLN

Zajęcia prowadzone są w systemie weekendowym. Obejmują: zajęcia teoretyczne 311h i zajęcia praktyczne 525 h

Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie Pielęgniarstwa psychiatrycznego dla pielęgniarek

Miejsce realizacji: RZESZÓW

Miejsce i termin kwalifikacji: 19 czerwca 2017 r. godz. 12:00, sala wykładowa OKPPIP, ul. Rymanowska 3 w Rzeszowie

Wymagania formalne do zakwalifikowania:
1. Pracowanie w zawodzie co najmniej 2 lata w okresie ostatnich 5-ciu lat
2. Posiadanie aktualnego prawa wykonywania zawodu pielęgniarki

Koszt szkolenia: 3900 PLN

Zajęcia prowadzone są w systemie weekendowym. 

Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie Pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki  dla pielęgniarek

Miejsce realizacji: RZESZÓW

Miejsce i termin kwalifikacji: 23 czerwca 2017 r. godz. 10:00, sala wykładowa OKPPIP, ul. Rymanowska 3 w Rzeszowie

Wymagania formalne do zakwalifikowania:
1. Pracowanie w zawodzie co najmniej 2 lata w okresie ostatnich 5-ciu lat
2. Posiadanie aktualnego prawa wykonywania zawodu pielęgniarki

Koszt szkolenia: 3900 PLN

Zajęcia prowadzone są w systemie weekendowym.

Członkowie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie mogą ubiegać się o dofinansowanie do ww. szkoleń w wysokości
1500 PLN, zgodnie z regulaminem dofinansowań OIPIP.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres:

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o.o.

ul. Rymanowska 3, 35-083 Rzeszów

e-mail: rzeszow@okppip.pl

Placówka szkoleniowa Rzeszów

35-083 Rzeszów
ul. Rymanowska 3

tel./fax: 17 77 88 481
e-mail: rzeszow@okppip.pl

Numery wewnętrzne:
fax: 1 sekretariat: 2 dział merytoryczny: 3
biuro projektu: 4 księgowość: 5

Placówka szkoleniowa Krosno

38-400 Krosno
ul. Bieszczadzka 5

tel./fax: 13 43 72 781
tel: 508 867 756
tel: 508 867 946

e-mail: krosno@okppip.pl

Placówka szkoleniowa Tarnobrzeg

 39-400 Tarnobrzeg
ul. 1 Maja 1

tel./fax: 15 823 28 80
15 823 23 23

e-mail: tarnobrzeg@okppip.pl