Plany kształcenia na II półrocze 2017 roku.
Zapraszamy do zapoznania się z pierwszymi planami kształcenia na II półrocze 2017 roku.
NOWA BIBLIOTEKA JUŻ DZIAŁA!
Zapraszamy do odwiedzenia naszej nowej biblioteki zlokalizowanej przy ul. Szpitalnej 1 w Rzeszowie, piętro II (wejście od ulicy Zamenhofa).
Od 1 maja 2017 r. zmiany w kształceniu podyplomowym pielęgniarek i położnych.
Zgodnie z ustawą z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia pracujących oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 1991m z późn. zm.), dnia 1 maja 2017 r. zacznie obowiązywać System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK).
Nowy profil na Facebooku.
Serdecznie zapraszamy wszystkich do polubienia i zapozniania się z naszym nowym profilem na Facebooku "Pielęgniarki na platformie"..
REALIZACJA PROJEKTU "RECEPTA NA PIELĘGNIARSKIE KWALIFIKACJE"

   
Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie został zawiązany na podstawie Uchwały nr 224/II Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych z siedzibą w Rzeszowie z dnia 09.09.1999 roku i Uchwały Nr 27/II/99 Nadzwyczajnego Posiedzenia Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Krośnie z dnia 3.09.1999 roku. Został zarejestrowany jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Wspólnikami tej działalności gospodarczej jest Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie i Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Krośnie, zaś władzami Spółki zostały Zgromadzenie Wspólników i Zarząd Spółki. Siedzibą Spółki stało się miasto Rzeszów.

  Ośrodek Kształcenia Podyplomowego został powołany do prowadzenia kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych w trybie i na zasadach określonych obowiązującymi w tym przedmiocie przepisami oraz analizowania potrzeb w zakresie kształcenia podyplomowego, zwłaszcza analizy zapotrzebowania na poszczególne rodzaje kwalifikacji zawodowych. Osiągnięty dodatni wynik finansowy za rok obrotowy jest przekazywany w postaci dywidendy do właścicieli tj. Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie i Krośnie. Środki te zostają wykorzystane na działalność statutową Izb – dofinansowanie do szkoleń pielęgniarek i położnych. Wybór tego organizatora przyczynia się do zwiększenia puli środków na dofinansowania do szkoleń w następnym roku kolejnym pielęgniarkom i położnym. 
W przypadku wyboru tożsamych szkoleń w firmach konkurencyjnych wypracowane zyski tylko i wyłącznie zasilają majątek tych przedsiębiorców.

Placówka szkoleniowa Rzeszów

 

35-083 Rzeszów
ul. Rymanowska 3
tel./fax: 17 77 88 481
e-mail: rzeszow@okppip.pl
Numery wewnętrzne:
Fax: 1 Sekretariat: 2 Dział merytoryczny: 3 Biuro projektu: 4 Księgowość: 5

Placówka szkoleniowa Krosno

 

38-400 Krosno
ul. Bieszczadzka 5
tel: 13 43 72 781
fax: 13 43 72 781
Telefon kom:
tel: 508 867 756
tel: 508 867 946

e-mail: krosno@okppip.pl

Placówka szkoleniowa Tarnobrzeg

 

39-400 Tarnobrzeg
ul. 1 Maja 1
fax: 15 823 28 80
tel: 15 823 28 80; 15 823 23 23
e-mail: tarnobrzeg@okppip.pl