Plany kształcenia na I półrocze 2021 roku.
Zapraszamy do zapoznania się z pierwszymi planami kształcenia na I półrocze 2021 roku (placówka szkoleniowa w Rzeszowie).
21 lat razem!
21 urodziny Ośrodka Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o.o. w Rzeszowie.
Platforma testów i szkoleń Ośrodka Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych: www.testy.okppip.pl
Serdecznie zapraszamy wszystkie Pielęgniarki/Pielęgniarzy oraz Położne do skorzystania z naszej platformy z testami przygotowującymi do egzaminu państwowego.
Profil na Facebooku.
Serdecznie zapraszamy wszystkich do polubienia i zapozniania się z naszym profilem na Facebooku "Pielęgniarki na platformie".

Zapraszamy do skorzystania z konsultacji profesjonalistów pielęgniarstwa w zakresie:

Brożyniak Jadwiga – mgr pielęgniarstwa, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej oraz pielęgniarstwa geriatrycznego
Porady, konsultacje w zakresie
- Ryzyka, objawów i powikłań chorób neurologicznych (udary mózgu, padaczka, choroby układu pozapiramidowego, choroby demielinizacyjne, choroby nerwowo-mięśniowe)
- Edukacji chorego i jego rodziny w zakresie samoopieki i profilaktyki powikłań schorzeń neurologicznych
- Działania edukacyjne na rzecz aktywnego starzenia się.
- Metody komunikacji z osobami w starszym wieku osobie starszej i jej rodzinie

Kilar Renata – mgr pielęgniarstwa, mgr socjologii, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego oraz pielęgniarstwa opieki długoterminowej, studia podyplomowe w zakresie organizacji pomocy społecznej
Porady, konsultacje w zakresie
- Pielęgnacja i opieka w chorobach starczych i zespołach otępiennych
- Readaptacja osoby z upośledzeniem umysłowym do życia w społeczeństwie oraz korzystania z form rehabilitacji leczniczej, pedagogicznej, społecznej i zawodowej
- Postępowania pielęgnacyjnego, dietetycznego i rehabilitacyjnego wobec pacjentów ze schorzeniami wieku starczego dla opiekunów osób chorych
- Organizacja prawna i merytoryczna w procesie leczenia i rekonwalescencji

Kokoszka Dorota – mgr pielęgniarstwa, mgr resocjalizacji, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej oraz pielęgniarstwa onkologicznego,
Porady, konsultacje w zakresie
- Edukacja w zakresie żywienia
- Promocja zdrowia i profilaktyka chorób
- Edukacja zdrowego stylu życia i optymalnych form aktywności życiowej
- Edukacja w zakresie zapobiegania powikłaniom zakrzepowym
- Edukacja w zakresie zapewnienia odpowiednich warunków otoczenia pacjenta

Matusz Aneta – mgr pielęgniarstwa, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego
Porady, konsultacje w zakresie
- Edukacja pacjenta i jego rodziny w środowisku domowym w zakresie kompleksowej pielęgnacji i samoopieki
- Organizacja opieki domowej nad pacjentem w różnych stanach funkcjonowania
- Postępowania pielęgnacyjno-opiekuńczego oraz przygotowania do samoopieki i samo pielęgnacji choremu przewlekle i jego rodzinie oraz opiekunom w
- Stylu życia, planowania aktywności fizycznej i rozwoju interakcji społecznych chorego przewlekle i niepełnosprawnego

Pieczonka Marta – mgr pielęgniarstwa, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
Porady, konsultacje w zakresie
- Edukacja terapeutyczna wobec chorych na cukrzycę: dzieci, dorosłych, kobiet w ciąży oraz ich rodzin/opiekunów.
- Samokontrola, samoopieka oraz profilaktyka powikłań wobec chorego na cukrzycę: dziecka, dorosłego, kobiety w ciąży.
- Opieka nad dzieckiem zdrowym, przewlekle chorym.

Przybek – Mita Joanna – dr n. hum., mgr pielęgniarstwa, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego oraz pielęgniarstwa onkologicznego
Porady, konsultacje w zakresie
- Opieka nad pacjentem po leczeniu chirurgicznym w warunkach domowych
- Opieka nad pacjentem ze stomią
- Opieka nad pacjentem przewlekle chorym i niepełnosprawnym w domu
- Organizowanie opieki długoterminowej domowej nad pacjentem
Porady, konsultacje w zakresie położnictwa i ginekologii w organizacji

 WIELOLETNIE DOŚWIADCZENIE!

Działamy od 1999 roku, szkoląc pielęgniarki i położne na terenie całego kraju.

PROFESJONALNY ZESPÓŁ!

Wykwalifikowani pracownicy z wieloletnim doświadczeniem w organizacji szkoleń.

SOLIDNA MARKA

Jesteśmy laureatami kilkudziesięciu prestiżowych nagród i wyróżnień.

Placówka szkoleniowa Rzeszów

35-083 Rzeszów
ul. Rymanowska 3

tel/fax: 17 77 88 481
księgowość: 508 867 513
biuro projektu: 508 867 547
dział merytoryczny: 508 867 959
sekretariat: 508 867 703 

e-mail: rzeszow@okppip.pl

Placówka szkoleniowa Krosno

38-400 Krosno
ul. Bieszczadzka 5

tel./fax: 13 43 72 781
tel: 508 867 756
tel: 508 867 946
tel: 508 868 063
tel: 727 478 727

e-mail: krosno@okppip.pl

Placówka szkoleniowa Tarnobrzeg

39-400 Tarnobrzeg
ul. 1 Maja 1

tel./fax: 15 823 28 80
15 823 23 23

e-mail: tarnobrzeg@okppip.pl