Plany kształcenia na I półrocze 2021 roku.
Zapraszamy do zapoznania się z pierwszymi planami kształcenia na I półrocze 2021 roku (placówka szkoleniowa w Rzeszowie).
21 lat razem!
21 urodziny Ośrodka Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o.o. w Rzeszowie.
Platforma testów i szkoleń Ośrodka Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych: www.testy.okppip.pl
Serdecznie zapraszamy wszystkie Pielęgniarki/Pielęgniarzy oraz Położne do skorzystania z naszej platformy z testami przygotowującymi do egzaminu państwowego.
Profil na Facebooku.
Serdecznie zapraszamy wszystkich do polubienia i zapozniania się z naszym profilem na Facebooku "Pielęgniarki na platformie".

Regulamin udzielania porad telefonicznych przez
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Life&Med” prowadzony przez
Spółkę Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o. o. w Rzeszowie

 

1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady udzielania porad przez przedstawicieli NZOZ „Life&Med”.
2. Porada, udzielana jest przez przedstawiciela NZOZ „Life&Med” za pośrednictwem połączenia telefonicznego dla pacjentów tj. osób fizycznych lub osób niepełnoletnich.
3. Zakres porad obejmuje w szczególności udzielnie informacji o miejscach oraz możliwościach skorzystania z pomocy dotyczącej COVID-19.
4. Porady są bezpłatne.
5. Porady udzielane są telefonicznie.
6. Aby skorzystać z porady należy zadzwonić pod numer telefonu 501 945 057 w każdą środę, w godzinach od 15:00 do 17:00
7. Rozmowy stanowiące poradę nie są rejestrowane.
8. Czas trwania porady wynosi maksymalnie 10 minut. Po upływie tego czasu udzielający porady może poinformować Pacjenta o zakończeniu czasu porady i rozłączyć się.
9. W ramach porady nie są przetwarzane dane osobowe pacjentów.
10. W przypadku zastrzeżeń pacjent ma prawo do reklamacji porady. Reklamację w formie pisemnej należy złożyć na adres: Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o. o. Placówka Szkoleniowa w Tarnobrzegu, ul. 1 Maja 1, 39-400 Tarnobrzeg
11. Treść reklamacji powinna zawierać:
a) dane identyfikacyjne pacjenta (imię, nazwisko),
b) datę zdarzenia,
c) określenie co jest przedmiotem reklamacji.
12. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania.
13. Pacjent, w trakcie porady, zobowiązany jest do nieużywania zwrotów o charakterze niecenzuralnym, obraźliwym, erotycznym, naruszającym dobra osobiste udzielającego lub innych osób oraz naruszające przepisy powszechnie obowiązujące. Jeżeli w ramach udzielania porady, udzielający stwierdzi, że nie zostały zachowane powyższe warunki Regulaminu ma prawo rozłączyć się.
14. NZOZ „Life&Med” nie ponosi odpowiedzialności za zakres danych podawanych przez pacjenta podczas porady.
15. Zmiana regulaminu następuje poprzez udostępnienie zmienionego tekstu na stronie internetowej NZOZ „Life&Med”.
16. O zmianie regulaminu NZOZ „Life&Med” informuje poprzez komunikat na stronie internetowej.
17. Zmieniony regulamin jest wiążący dla pacjenta z dniem jego wejścia.
18. Termin wejścia w życie zmienionego regulaminu będzie wynosić co najmniej 14 dni od daty powiadomienia o zmianie.
19. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
20. Regulamin wchodzi w życie z dniem 26.10.2020 r.

 WIELOLETNIE DOŚWIADCZENIE!

Działamy od 1999 roku, szkoląc pielęgniarki i położne na terenie całego kraju.

PROFESJONALNY ZESPÓŁ!

Wykwalifikowani pracownicy z wieloletnim doświadczeniem w organizacji szkoleń.

SOLIDNA MARKA

Jesteśmy laureatami kilkudziesięciu prestiżowych nagród i wyróżnień.

Placówka szkoleniowa Rzeszów

35-083 Rzeszów
ul. Rymanowska 3

tel/fax: 17 77 88 481
księgowość: 508 867 513
biuro projektu: 508 867 547
dział merytoryczny: 508 867 959
sekretariat: 508 867 703 

e-mail: rzeszow@okppip.pl

Placówka szkoleniowa Krosno

38-400 Krosno
ul. Bieszczadzka 5

tel./fax: 13 43 72 781
tel: 508 867 756
tel: 508 867 946
tel: 508 868 063
tel: 727 478 727

e-mail: krosno@okppip.pl

Placówka szkoleniowa Tarnobrzeg

39-400 Tarnobrzeg
ul. 1 Maja 1

tel./fax: 15 823 28 80
15 823 23 23

e-mail: tarnobrzeg@okppip.pl