Realizacja bezpłatnych szkoleń w ramach projektu pn. „Wsparcie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych."
Plany kształcenia na I półrocze 2023 roku.
Zapraszamy do zapoznania się z pierwszymi planami kształcenia na I półrocze 2023 roku (placówka szkoleniowa w Rzeszowie).
Profil na Facebooku.
Serdecznie zapraszamy wszystkich do polubienia i zapozniania się z naszym profilem na Facebooku "Pielęgniarki na platformie".

Projekt "Poprawa innowacyjności w edukacji i szkoleniach personelu medycznego w Europie" realizowany był w okresie
01.08.2012 - 31.07.2014. Koordynatorem projektu była czeska firma LINET, która specjalizuje się w medycznych technologiach.W projekcie uczestniczyli:
LINET - Czechy, Francja i Szwecja
Czeskie Towarzystwo Pielęgniarskie
Szpital Uniwersytecki Karolinska - Szwecja
Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Rzeszów
Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie Warszawa
W ramach projektu odbyło się 5 spotkań w krajach partnerskich, których celem było wypracowanie dokumentu na temat innowacji w zakresie kształcenia personelu medycznego. Partnerzy projektu reprezentowali zarówno instytucje kształcące pielegniarki na poziomie dyplomowym i podyplomowym, instytucje związane z rynkiem nowych technologii medycznych, stowarzyszenia pielegniarskie oraz przedstawicieli pielęgniarek pracujacych. Dobór partnerów pomógł określić niezbędne działania potrzebne do identyfikacji i wprowadzenia innowacyjnych technologii do kształcenia zawodowego pielęgniarek.
Każda z partnerskich instytucji (LINET – Oddziały w Czechach, Francji i Szwecji, Karolinska University Hospital w Szwecji, Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie oraz OKPPiP) przeprowadziły analizę potrzeb szkoleniowych pielęgniarek z uwzględnieniem wykorzystania innowacji np. e-learningu. W oparciu o dane opracowano koncepcję (Concept paper), która po pierwsze odpowiada na zdiagnozowane potrzeby personelu medycznego, po drugie odzwierciedli stanowiska czterech sektorów: podmiotów leczniczych (Karolinska University Hospital), producentów nowych technologii medycznych (LINET), placówek edukacyjnych (OKPPiP) oraz branżowych organizacji pozarządowych (PTP i Czech Nursing Association). Podczas kolejnych spotkań partnerów:

- w Pradze (październik 2012)
- Sztokholmie (kwiecień 2013)
- Paryżu (listopad 2013),
- Krakowie (luty 2014)
- Pradze (czerwiec 2014)

pracowano nad określeniem co może być innowacją w kontekście edukacji w sektorze ochrony zdrowia, jaki powinien być wpływ innowacji w zakresie kształcenia ustawicznego pielęgniarek oraz w jaki sposób poszczególne podmioty/ sektory mogą wprowadzać i stosować te innowacje. Opracowano także koncepcję wniosku w ramach projektów Erasus+ dotyczący transferu innowacji (TOI), który służył będzie praktycznemu wdrożeniu wypracowanych rozwiązań (realizacja projektu rozpocznie się pod koniec 2014 r.). Koncepcja zakłada przede wszystkim zwiększenie wykorzystania w kształceniu podyplomowym pielęgnairek i połoznych nowoczesnych technologii w tym: interaktywnych pomocy dydaktycznych jak fantomy, symulatory itp. oraz kształcenia o-line (na odległość). OKPPiP jest szczególnie zainteresowany poznaniem i wykorzystaniem doświadczeń partnerów w zastosowaniu e-learningu w podnoszeniu kwalifikacji pielęgniarek, ze względu na możliwości ograniczenia kosztów kształcenia. To niezwykle istota kwestia w kontekście średnich zarobków w zawodzie pielęgniarskim oraz możliwość dostosowania okresu poświęconego na kształcenie do obowiązków zawodowych, zajęć domowych i rodzinnych personelu medycznego.
Projekt stanowi kontynuację współpracy naszego Ośrodka z partnerami z Europy w ramach programu Leonardo da Vinci. Poprzednie dwa projekty międzynarodowe, które realizował Ośrodek dotyczyły m.in. ujednolicenia kształcenia podyplomowego pielęgniarek operacyjnych (projekt z Belgią, Finlandią, Francją i Irlandią) oraz staży pielęgniarek i lekarzy rzeszowskiego Oddziału Kardiochirurgii w Szpitalu Uniwersyteckim w Leicester w Wielkiej Brytanii.

 

Pliki do pobrania


10_Agenda LdV Krakow_Poland_2014

130419_Bolinder_PPT Da Vinci project Sthlm 2013

130419_Carina_Georg_virtual_patients

130419_Stevens_Simulation Training Lena Stevens Da Vinci 2013

20121025_Partnership_InnovationInEducation_ProjectSummary

EDUnurses_prezentace

Innovation InEducation_ConceptPaper_Analysis_V01

Karolinska Baspresentation end

Partnership_InnovationEducation_KickOffMtg_agenda_final

Partnership_KickOffMtg_ParticipantsList_Scan_2012102

Partnership_KickOffMtg_Report_20121025_V00

Partnership_Meeting_Krakow_Poland_Report_1402204

prezentacja_Leonardo_Praga

 

 

 

 

 

 

 

 

  WIELOLETNIE DOŚWIADCZENIE!

Działamy od 1999 roku, szkoląc pielęgniarki i położne na terenie całego kraju.

PROFESJONALNY ZESPÓŁ!

Wykwalifikowani pracownicy z wieloletnim doświadczeniem w organizacji szkoleń.

SOLIDNA MARKA

Jesteśmy laureatami kilkudziesięciu prestiżowych nagród i wyróżnień.

Placówka szkoleniowa Rzeszów

35-083 Rzeszów
ul. Rymanowska 3

tel/fax: 17 77 88 481
księgowość: 508 867 513
biuro projektu: 508 867 547
dział merytoryczny: 508 867 959
sekretariat: 508 867 703 

e-mail: rzeszow@okppip.pl

Placówka szkoleniowa Krosno

38-400 Krosno
ul. Bieszczadzka 5

tel./fax: 13 43 72 781
tel: 508 867 756
tel: 508 867 946
tel: 508 868 063
tel: 727 478 727

e-mail: krosno@okppip.pl

Placówka szkoleniowa Tarnobrzeg

39-400 Tarnobrzeg
ul. 1 Maja 1

tel./fax: 15 823 28 80
15 823 23 23

e-mail: tarnobrzeg@okppip.pl