Realizacja bezpłatnych szkoleń w ramach projektu pn. „Wsparcie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych."
Plany kształcenia na I półrocze 2023 roku.
Zapraszamy do zapoznania się z pierwszymi planami kształcenia na I półrocze 2023 roku (placówka szkoleniowa w Rzeszowie).
Profil na Facebooku.
Serdecznie zapraszamy wszystkich do polubienia i zapozniania się z naszym profilem na Facebooku "Pielęgniarki na platformie".

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie, uprzejmie unformuje, iz będziemy realizować Projekt Systemowy: "Profesjonalne pielęgniarstwo systemu ratownictwa medycznego w Polsce - wsparcie kształcenia podyplomowego". Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki.
Miejsce szkolenia RZESZÓW

Uczestnicy (35 osób) nie ponoszą żadnych kosztów.
Kurs będzie realizowany w terminie od 9 czerwca 2011 do 9 grudnia 2011

Kurs obejmuje:

1. Zajęcia teoretyczne w liczbie 213 h, realizowany w godzinach 8:00 do 14:30 w dniach:

w czerwcu: 09; 10; 13; 15; 16; 20; 21; 22; 27; 29
w lipcu: 01; 05; 06; 08; 11; 13; 15; 18; 20; 22; 25; 27; 29
w sierpniu: 01; 03; 05

2. Zajęcia praktyczne realizowane będą w grupach pięcioosobowych w liczbie 280 h

Warunkiem uczestnictwa w w/w kursie jest spełnienie podstawowych wymogów formalnych tj:
co najmniej roczny staż pracy w zawodzie pielęgniarki/pielęgniarza
prawo wykonywania zawodu pielegniarki/pielęgniarza
aktualne zatrudnienie w zawodzie pielęgniarki/pielęgniarza
legitymowanie się zaświadczeniem o ukończeniu kursu specjalistycznego "Resuscytacja krażeniowo-oddechowa".

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny na numer tel. (17) 77 88 481 do dnia 6 czerwca 2011 r. oraz dostarczenie dokumentów potwierdzających spełnienie w/w wymogów formalnych na postępowanie kwalifikacyjne, które odbędzie się w dniu 9 czerwca 2011 roku o godzinie 9:00 w sali przy ulicy Rymanowskiej 3 w Rzeszowie.

Miejsce szkolenia NOWY SĄCZ

Uczestnicy (35 osób) nie ponoszą żadnych kosztów.
Kurs będzie realizowany w terminie od 15 czerwca 2011 do 9 grudnia 2011
Kurs obejmuje:
1. Zajęcia teoretyczne w liczbie 213 h, realizowany w godzinach 8:00 do 14:30 w dniach:
w czerwcu: 15; 16; 20; 21; 22; 24; 27; 28; 29
w lipcu: 04; 06; 07; 11; 13; 14; 18; 20; 21; 25; 27; 29
w sierpniu: 01; 03; 05
2. Zajęcia praktyczne realizowane będą w grupach pięcioosobowych w liczbie 280 h
Warunkiem uczestnictwa w w/w kursie jest spełnienie podstawowych wymogów formalnych tj:
co najmniej roczny staż pracy w zawodzie pielęgniarki/pielęgniarza
prawo wykonywania zawodu pielegniarki/pielęgniarza
aktualne zatrudnienie w zawodzie pielęgniarki/pielęgniarza
legitymowanie się zaświadczeniem o ukończeniu kursu specjalistycznego "Resuscytacja krażeniowo-oddechowa".

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny na numer tel. (18) 443 78 83
do dnia 6 czerwca 2011 r
. oraz dostarczenie dokumentów potwierdzających spełnienie w/w wymogów formalnych na postępowanie kwalifikacyjne, które odbędzie się
w dniu 13 czerwca 2011 roku o godzinie 8:00 w sali wykładowej Nowosądeckiej Izby Pielęgniarek i Położnych przy ulicy Kilińskiego 68 w Nowym Sączu.

 WIELOLETNIE DOŚWIADCZENIE!

Działamy od 1999 roku, szkoląc pielęgniarki i położne na terenie całego kraju.

PROFESJONALNY ZESPÓŁ!

Wykwalifikowani pracownicy z wieloletnim doświadczeniem w organizacji szkoleń.

SOLIDNA MARKA

Jesteśmy laureatami kilkudziesięciu prestiżowych nagród i wyróżnień.

Placówka szkoleniowa Rzeszów

35-083 Rzeszów
ul. Rymanowska 3

tel/fax: 17 77 88 481
księgowość: 508 867 513
biuro projektu: 508 867 547
dział merytoryczny: 508 867 959
sekretariat: 508 867 703 

e-mail: rzeszow@okppip.pl

Placówka szkoleniowa Krosno

38-400 Krosno
ul. Bieszczadzka 5

tel./fax: 13 43 72 781
tel: 508 867 756
tel: 508 867 946
tel: 508 868 063
tel: 727 478 727

e-mail: krosno@okppip.pl

Placówka szkoleniowa Tarnobrzeg

39-400 Tarnobrzeg
ul. 1 Maja 1

tel./fax: 15 823 28 80
15 823 23 23

e-mail: tarnobrzeg@okppip.pl