Realizacja bezpłatnych szkoleń w ramach projektu pn. „Wsparcie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych."
Plany kształcenia na I półrocze 2023 roku.
Zapraszamy do zapoznania się z pierwszymi planami kształcenia na I półrocze 2023 roku (placówka szkoleniowa w Rzeszowie).
Profil na Facebooku.
Serdecznie zapraszamy wszystkich do polubienia i zapozniania się z naszym profilem na Facebooku "Pielęgniarki na platformie".

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie informuje iż realizujemy PAKIET obejmujący kurs specjalistyczny Resuscytacja krażeniowo-oddechowa i kurs kwalifikacyjny pielęgniarstwo ratunkowe dla pielęgniarek/pielęgniarzy w ramach Projektu Systemowego: "Profesjonalne pielęgniarstwo systemu ratownictwa medycznego w Polsce - wsparcie kształcenia podyplomowego". Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

KURSY ORGANIZOWANE PRZEZ PLACÓWKĘ SZKOLENIOWĄ W RZESZOWIE
Miejsce szkolenia RZESZÓW
województwo podkarpackie

Uczestnicy (35 osób) nie ponoszą żadnych kosztów.
Kurs będzie realizowany w terminie od 17 czerwca 2013 do 29 lipca2013 r.

RESUSCYTACJA KRĄŻENIOWO-ODDECHOWA

Kurs obejmuje:

1. Zajęcia teoretyczne - 30 h
2. Ćwiczenia symulowane realizowane w 3 grupach - 25 h
3. Zajęcia praktyczne realizowane będą w grupach pięcioosobowych w nastepujących placówkach:
Szpitalny Oddział Ratunkowy
Oddział Intensywnej Opieki Medycznej

PIELĘGNIARSTWO RATUNKOWE DLA PIELĘGNIAREK
Kurs realizowany od 29.07.2013 do 27.11.2013 r.
Kurs obejmuje:

1. Zajęcia teoretyczne 228 h
2. Zajęcia praktyczne realizowane będą w grupach pięcioosobowych w nastepujących placówkach:
Centrum Powiadamiania Ratunkowego
Oddział Intensywnej Terapii dla Dorosłych
Oddział Intensywnej Terapii dla Dzieci
Oddział Intensywnej Terapii Kardiologicznej
Szpitalny Oddział Ratunkowy
Blok operacyjny - Anestezjologia
Zespół Ratownictwa Medycznego

Warunkiem uczestnictwa w w/w kursie jest spełnienie podstawowych wymogów formalnych tj:
co najmniej 6-cio miesięczny staż pracy w zawodzie pielęgniarki/pielęgniarza
prawo wykonywania zawodu pielegniarki/pielęgniarza
aktualne zatrudnienie w zawodzie pielęgniarki/pielęgniarza
test kwalifikacyjny obejmujący zagadnienia z wytycznych ERR z 2010 roku.

Postępowanie kwalifikacyjne odbędzie się 17 czerwca 2013 r. o godz. 8:00 w Sali wykładowej OKPPiP przy ul. Rymanowskiej 3 w Rzeszowie
Miejsce szkolenia NOWY SĄCZ
województwo małoplskie

Uczestnicy (35 osób) nie ponoszą żadnych kosztów.

Kurs będzie realizowany w terminie od 24czerwca 2013 do 31 lipca 2013 r.

RESUSCYTACJA KRĄŻENIOWO-ODDECHOWA

Kurs obejmuje:

1. Zajęcia teoretyczne - 30 h
2. Ćwiczenia symulowane realizowane w 3 grupach - 25 h
3. Zajęcia praktyczne realizowane będą w grupach pięcioosobowych w nastepujących placówkach:
Szpitalny Oddział Ratunkowy
Oddział Intensywnej Opieki Medycznej

PIELĘGNIARSTWO RATUNKOWE DLA PIELĘGNIAREK
kurs realizowany do 01 sierpnia 2013 do 28 listopada 2013 r.
Kurs obejmuje:

1. Zajęcia teoretyczne 228 h
2. Zajęcia praktyczne realizowane będą w grupach pięcioosobowych w nastepujących placówkach:
Centrum Powiadamiania Ratunkowego
Oddział Intensywnej Terapii dla Dorosłych
Oddział Intensywnej Terapii dla Dzieci
Oddział Intensywnej Terapii Kardiologicznej
Szpitalny Oddział Ratunkowy
Blok operacyjny - Anestezjologia
Zespół Ratownictwa Medycznego

Warunkiem uczestnictwa w w/w kursie jest spełnienie podstawowych wymogów formalnych tj:
co najmniej 6-cio miesięczny staż pracy w zawodzie pielęgniarki/pielęgniarza
prawo wykonywania zawodu pielegniarki/pielęgniarza
aktualne zatrudnienie w zawodzie pielęgniarki/pielęgniarza
test kwalifikacyjny obejmujący zagadnienia z wytycznych ERR z 2010 roku.

Postępowanie kwalifikacyjne odbędzie się 24 czerwca 2013 r. o godz. 8:00 w sali wykladowej Nowosądeckiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych ul. Kilińskiego 68, 33-300 Nowy Sącz

Miejsce szkolenia ELBLĄG
województwo warmińsko - mazurskie

Uczestnicy (35 osób) nie ponoszą żadnych kosztów.

Kurs będzie realizowany w terminie od 31 maja 2013 do 22 lipca 2013 r.
RESUSCYTACJA KRĄŻENIOWO-ODDECHOWA

Kurs obejmuje:

1. Zajęcia teoretyczne - 30 h
2. Ćwiczenia symulowane realizowane w 3 grupach - 25 h
3. Zajęcia praktyczne realizowane będą w grupach pięcioosobowych w nastepujących placówkach:
Szpitalny Oddział Ratunkowy
Oddział Intensywnej Opieki Medycznej
PIELĘGNIARSTWO RATUNKOWE DLA PIELĘGNIAREK
Kurs realizowany będzie od 23 lipca 2013 do 21 listopada 2013 r.
Kurs obejmuje:

1. Zajęcia teoretyczne 228 h
2. Zajęcia praktyczne realizowane będą w grupach pięcioosobowych w nastepujących placówkach:
Centrum Powiadamiania Ratunkowego
Oddział Intensywnej Terapii dla Dorosłych
Oddział Intensywnej Terapii dla Dzieci
Oddział Intensywnej Terapii Kardiologicznej
Szpitalny Oddział Ratunkowy
Blok operacyjny - Anestezjologia
Zespół Ratownictwa Medycznego

Warunkiem uczestnictwa w w/w kursie jest spełnienie podstawowych wymogów formalnych tj:
co najmniej 6-cio miesięczny staż pracy w zawodzie pielęgniarki/pielęgniarza
prawo wykonywania zawodu pielegniarki/pielęgniarza
aktualne zatrudnienie w zawodzie pielęgniarki/pielęgniarza
test kwalifikacyjny obejmujący zagadnienia z wytycznych ERR z 2010 roku.

Postępowanie kwalifikacyjne odbędzie się 31 maja 2013 r. o godz. 8:00 w Sali wykładowej Szkoły Policealnej im. Jadwigii Romanowskiej przy ul. Saperów 14 E w Elblągu
Miejsce szkolenia GDAŃSK
województwo pomorskie

Uczestnicy (35 osób) nie ponoszą żadnych kosztów.

Kurs będzie realizowany w terminie od 18 czerwca 2013 do 22 lipca 2013 r.
RESUSCYTACJA KRĄŻENIOWO-ODDECHOWA

Kurs obejmuje:

1. Zajęcia teoretyczne - 30 h
2. Ćwiczenia symulowane realizowane w 3 grupach - 25 h
3. Zajęcia praktyczne realizowane będą w grupach pięcioosobowych w nastepujących placówkach:
Szpitalny Oddział Ratunkowy
Oddział Intensywnej Opieki Medycznej

PIELĘGNIARSTWO RATUNKOWE DLA PIELĘGNIAREK
Kurs realizowany będzie od 23 lipca 2013 do 25 listopada 2013 r.
Kurs obejmuje:

1. Zajęcia teoretyczne 228 h
2. Zajęcia praktyczne realizowane będą w grupach pięcioosobowych w nastepujących placówkach:
Centrum Powiadamiania Ratunkowego
Oddział Intensywnej Terapii dla Dorosłych
Oddział Intensywnej Terapii dla Dzieci
Oddział Intensywnej Terapii Kardiologicznej
Szpitalny Oddział Ratunkowy
Blok operacyjny - Anestezjologia
Zespół Ratownictwa Medycznego

Warunkiem uczestnictwa w w/w kursie jest spełnienie podstawowych wymogów formalnych tj:
co najmniej 6-cio miesięczny staż pracy w zawodzie pielęgniarki/pielęgniarza
prawo wykonywania zawodu pielegniarki/pielęgniarza
aktualne zatrudnienie w zawodzie pielęgniarki/pielęgniarza
test kwalifikacyjny obejmujący zagadnienia z wytycznych ERR z 2010 roku.

Postępowanie KWALIFIKACYJNE odbędzie się 4 czerwca 2013 r. o godz. 8:00 w Sali wykładowej Parafii Rzymsko - Katolickiej p.w. Św. Urszuli Ledóchowskiej ul. Cieszyńskiego 1 80-809 Gdańsk.

Miejsce szkolenia WAŁBRZYCH
województwo dolnośląskie

Uczestnicy (35 osób) nie ponoszą żadnych kosztów.

Kurs będzie realizowany w terminie od 10 czerwca 2013 do 23 lipca 2013 r.

RESUSCYTACJA KRĄŻENIOWO-ODDECHOWA
Kurs obejmuje:

1. Zajęcia teoretyczne - 30 h
2. Ćwiczenia symulowane realizowane w 3 grupach - 25 h
3. Zajęcia praktyczne realizowane będą w grupach pięcioosobowych w nastepujących placówkach:
Szpitalny Oddział Ratunkowy
Oddział Intensywnej Opieki Medycznej
PIELĘGNIARSTWO RATUNKOWE DLA PIELĘGNIAREK
Kurs realizowany będzie od 24 lipca 2013 do 29 listopada 2013 r.
Kurs obejmuje:

1. Zajęcia teoretyczne 228 h
2. Zajęcia praktyczne realizowane będą w grupach pięcioosobowych w nastepujących placówkach:
Centrum Powiadamiania Ratunkowego
Oddział Intensywnej Terapii dla Dorosłych
Oddział Intensywnej Terapii dla Dzieci
Oddział Intensywnej Terapii Kardiologicznej
Szpitalny Oddział Ratunkowy
Blok operacyjny - Anestezjologia
Zespół Ratownictwa Medycznego

Warunkiem uczestnictwa w w/w kursie jest spełnienie podstawowych wymogów formalnych tj:
co najmniej 6-cio miesięczny staż pracy w zawodzie pielęgniarki/pielęgniarza
prawo wykonywania zawodu pielegniarki/pielęgniarza
aktualne zatrudnienie w zawodzie pielęgniarki/pielęgniarza
test kwalifikacyjny obejmujący zagadnienia z wytycznych ERR z 2010 roku.


Postępowanie kwalifikacyjne odbędzie się 10 czerwca 2013 r. o godz. 8:00 w Sali wykladowej Hotelu Qubus ul. Plac Wysockiego 45, 58 - 304 Wałbrzych
Miejsce szkolenia ELBLĄG
województwo warmińsko - mazurskie

Uczestnicy (35 osób) nie ponoszą żadnych kosztów.
Kurs będzie realizowany w terminie od 3 czerwca 2013 do 22 lipca2013 r.
RESUSCYTACJA KRĄŻENIOWO-ODDECHOWA
Kurs obejmuje:

1. Zajęcia teoretyczne - 30 h
2. Ćwiczenia symulowane realizowane w 3 grupach - 25 h
3. Zajęcia praktyczne realizowane będą w grupach pięcioosobowych w nastepujących placówkach:
Szpitalny Oddział Ratunkowy
Oddział Intensywnej Opieki Medycznej

PIELĘGNIARSTWO RATUNKOWE DLA PIELĘGNIAREK
Kurs realizowany od 26 lipca.2013 do 20 listopada 2013 r.
Kurs obejmuje:

1. Zajęcia teoretyczne 228 h
2. Zajęcia praktyczne realizowane będą w grupach pięcioosobowych w nastepujących placówkach:
Centrum Powiadamiania Ratunkowego
Oddział Intensywnej Terapii dla Dorosłych
Oddział Intensywnej Terapii dla Dzieci
Oddział Intensywnej Terapii Kardiologicznej
Szpitalny Oddział Ratunkowy
Blok operacyjny - Anestezjologia
Zespół Ratownictwa Medycznego
Warunkiem uczestnictwa w w/w kursie jest spełnienie podstawowych wymogów formalnych tj:
co najmniej 6-cio miesięczny staż pracy w zawodzie pielęgniarki/pielęgniarza
prawo wykonywania zawodu pielegniarki/pielęgniarza
aktualne zatrudnienie w zawodzie pielęgniarki/pielęgniarza
test kwalifikacyjny obejmujący zagadnienia z wytycznych ERR z 2010 roku.
Postępowanie kwalifikacyjne odbędzie się 3 czerwca 2013 r. o godz. 8:00 w sali wykladowej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych przy ul. Morcina 10 B w Elblągu.

Miejsce szkolenia GDAŃSK
województwo pomorskie

Uczestnicy (35 osób) nie ponoszą żadnych kosztów.
Kurs będzie realizowany w terminie od 27 maja 2013 do 5 lipca 2013 r.

RESUSCYTACJA KRĄŻENIOWO-ODDECHOWA
Kurs obejmuje:
1. Zajęcia teoretyczne - 30 h
2. Ćwiczenia symulowane realizowane w 3 grupach - 25 h
3. Zajęcia praktyczne realizowane będą w grupach pięcioosobowych w nastepujących placówkach:
Szpitalny Oddział Ratunkowy
Oddział Intensywnej Opieki Medycznej

PIELĘGNIARSTWO RATUNKOWE DLA PIELĘGNIAREK
kurs realizowany do 8 lipca 2013 do 22 listopada 2013 r.
Kurs obejmuje:
1. Zajęcia teoretyczne 228 h
2. Zajęcia praktyczne realizowane będą w grupach pięcioosobowych w nastepujących placówkach:
Szpitalny Oddział Ratunkowy
Oddział Intensywnej Opieki Medycznej
Centrum Powiadamiania Ratunkowego
Oddział Intensywnej Terapii dla Dorosłych
Oddział Intensywnej Terapii dla Dzieci
Oddział Intensywnej Terapii Kardiologicznej
Szpitalny Oddział Ratunkowy
Blok operacyjny - Anestezjologia
Zespół Ratownictwa Medycznego

Warunkiem uczestnictwa w w/w kursie jest spełnienie podstawowych wymogów formalnych tj:
co najmniej 6-cio miesięczny staż pracy w zawodzie pielęgniarki/pielęgniarza
prawo wykonywania zawodu pielegniarki/pielęgniarza
aktualne zatrudnienie w zawodzie pielęgniarki/pielęgniarza
test kwalifikacyjny obejmujący zagadnienia z wytycznych ERR z 2010 roku.
Postępowanie kwalifikacyjne odbędzie się 18 czerwca 2013 r. o godz. 8:00 w Sali wykładowej Parafii Rzymsko - Katolickiej p.w. Św. Urszuli Ledóchowskiej ul. Cieszyńskiego 1 80-809 Gdańsk.KURSY ORGANIZOWANE PRZEZ PLACÓWKĘ SZKOLENIOWĄ W KROŚNIE
Miejsce szkolenia SUWAŁKI
województwo podlaskie

Uczestnicy (35 osób) nie ponoszą żadnych kosztów.
Kurs będzie realizowany w terminie od 31 maja 2013 do 22 lipca 2013 r.

RESUSCYTACJA KRĄŻENIOWO-ODDECHOWA
Kurs obejmuje:
1. Zajęcia teoretyczne - 30 h
2. Ćwiczenia symulowane realizowane w 3 grupach - 25 h
3. Zajęcia praktyczne realizowane będą w grupach pięcioosobowych w nastepujących placówkach:
Szpitalny Oddział Ratunkowy
Oddział Intensywnej Opieki Medycznej

PIELĘGNIARSTWO RATUNKOWE DLA PIELĘGNIAREK
kurs będzie realizowany od 26 lipca 2013 do 27 listopada 2013 r.
Kurs obejmuje:
1. Zajęcia teoretyczne 228 h
2. Zajęcia praktyczne realizowane będą w grupach pięcioosobowych w nastepujących placówkach:
Centrum Powiadamiania Ratunkowego
Oddział Intensywnej Terapii dla Dorosłych
Oddział Intensywnej Terapii dla Dzieci
Oddział Intensywnej Terapii Kardiologicznej
Szpitalny Oddział Ratunkowy
Blok operacyjny - Anestezjologia
Zespół Ratownictwa Medycznego

Warunkiem uczestnictwa w w/w kursie jest spełnienie podstawowych wymogów formalnych tj:
co najmniej 6-cio miesięczny staż pracy w zawodzie pielęgniarki/pielęgniarza
prawo wykonywania zawodu pielegniarki/pielęgniarza
aktualne zatrudnienie w zawodzie pielęgniarki/pielęgniarza
test kwalifikacyjny obejmujący zagadnienia z wytycznych ERR z 2010 roku.Miejsce szkolenia OSTRÓW WIELKOPOLSKI
województwo wielkopolskie

Uczestnicy (35 osób) nie ponoszą żadnych kosztów.
Kurs będzie realizowany w terminie od 03 czerwca 2013 do 24 lipca 2013 r.
RESUSCYTACJA KRĄŻENIOWO-ODDECHOWA
Kurs obejmuje:
1. Zajęcia teoretyczne - 30 h
2. Ćwiczenia symulowane realizowane w 3 grupach - 25 h
3. Zajęcia praktyczne realizowane będą w grupach pięcioosobowych w nastepujących placówkach:
Szpitalny Oddział Ratunkowy
Oddział Intensywnej Opieki Medycznej
PIELĘGNIARSTWO RATUNKOWE DLA PIELĘGNIAREK
Kurs realizowany od 29 lipca 2013 r. do 28 listopada 2013 r.
Kurs obejmuje:
1. Zajęcia teoretyczne 228 h
2. Zajęcia praktyczne realizowane będą w grupach pięcioosobowych w nastepujących placówkach:
Centrum Powiadamiania Ratunkowego
Oddział Intensywnej Terapii dla Dorosłych
Oddział Intensywnej Terapii dla Dzieci
Oddział Intensywnej Terapii Kardiologicznej
Szpitalny Oddział Ratunkowy
Blok operacyjny - Anestezjologia
Zespół Ratownictwa Medycznego

Warunkiem uczestnictwa w w/w kursie jest spełnienie podstawowych wymogów formalnych tj:
co najmniej 6-cio miesięczny staż pracy w zawodzie pielęgniarki/pielęgniarza
prawo wykonywania zawodu pielegniarki/pielęgniarza
aktualne zatrudnienie w zawodzie pielęgniarki/pielęgniarza
test kwalifikacyjny obejmujące zagadnienia z wytycznych ERR z 2010 roku.


Miejsce szkolenia CZĘSTOCHOWA
województwo śląskie
Uczestnicy (35 osób) nie ponoszą żadnych kosztów.
Kurs będzie realizowany w terminie od 04 czerwca 2013 do 25 lipca 2013 r.
RESUSCYTACJA KRĄŻENIOWO-ODDECHOWA
Kurs obejmuje:
1. Zajęcia teoretyczne - 30 h
2. Ćwiczenia symulowane realizowane w 3 grupach - 25 h
3. Zajęcia praktyczne realizowane będą w grupach pięcioosobowych w nastepujących placówkach:
Szpitalny Oddział Ratunkowy
Oddział Intensywnej Opieki Medycznej
PIELĘGNIARSTWO RATUNKOWE DLA PIELĘGNIAREK
Kurs realizowany od 30 lipca 2013 do 29 listopada 2013 r.
Kurs obejmuje:

1. Zajęcia teoretyczne 228 h
2. Zajęcia praktyczne realizowane będą w grupach pięcioosobowych w nastepujących placówkach:
Centrum Powiadamiania Ratunkowego
Oddział Intensywnej Terapii dla Dorosłych
Oddział Intensywnej Terapii dla Dzieci
Oddział Intensywnej Terapii Kardiologicznej
Szpitalny Oddział Ratunkowy
Blok operacyjny - Anestezjologia
Zespół Ratownictwa Medycznego

Warunkiem uczestnictwa w w/w kursie jest spełnienie podstawowych wymogów formalnych tj:
co najmniej 6-cio miesięczny staż pracy w zawodzie pielęgniarki/pielęgniarza
prawo wykonywania zawodu pielegniarki/pielęgniarza
aktualne zatrudnienie w zawodzie pielęgniarki/pielęgniarza
test kwalifikacyjny obejmujący zagadnienia z wytycznych ERR z 2010 roku.


Miejsce szkolenia KONIN
województwo wielkopolskie

Uczestnicy (35 osób) nie ponoszą żadnych kosztów.
Kurs będzie realizowany w terminie od 06 czerwca 2013 do 23 lipca 2013 r.
RESUSCYTACJA KRĄŻENIOWO-ODDECHOWA
Kurs obejmuje:
1. Zajęcia teoretyczne - 30 h
2. Ćwiczenia symulowane realizowane w 3 grupach - 25 h
3. Zajęcia praktyczne realizowane będą w grupach pięcioosobowych w nastepujących placówkach:
Szpitalny Oddział Ratunkowy
Oddział Intensywnej Opieki Medycznej
PIELĘGNIARSTWO RATUNKOWE DLA PIELĘGNIAREK
Kurs realizowany od 25 lipca 2013 r. do 29 listopada 2013 r.
Kurs obejmuje:
1. Zajęcia teoretyczne 228 h
2. Zajęcia praktyczne realizowane będą w grupach pięcioosobowych w nastepujących placówkach:
Centrum Powiadamiania Ratunkowego
Oddział Intensywnej Terapii dla Dorosłych
Oddział Intensywnej Terapii dla Dzieci
Oddział Intensywnej Terapii Kardiologicznej
Szpitalny Oddział Ratunkowy
Blok operacyjny - Anestezjologia
Zespół Ratownictwa Medycznego

Warunkiem uczestnictwa w w/w kursie jest spełnienie podstawowych wymogów formalnych tj:
co najmniej 6-cio miesięczny staż pracy w zawodzie pielęgniarki/pielęgniarza
prawo wykonywania zawodu pielegniarki/pielęgniarza
aktualne zatrudnienie w zawodzie pielęgniarki/pielęgniarza
test kwalifikacyjny obejmujące zagadnienia z wytycznych ERR z 2010 roku.


Miejsce szkolenia KATOWICE
województwo śląskie
Uczestnicy (35 osób) nie ponoszą żadnych kosztów.
Kurs będzie realizowany w terminie od 05 czerwca 2013 do 26 lipca 2013 r.
RESUSCYTACJA KRĄŻENIOWO-ODDECHOWA
Kurs obejmuje:
1. Zajęcia teoretyczne - 30 h
2. Ćwiczenia symulowane realizowane w 3 grupach - 25 h
3. Zajęcia praktyczne realizowane będą w grupach pięcioosobowych w nastepujących placówkach:
Szpitalny Oddział Ratunkowy
Oddział Intensywnej Opieki Medycznej
PIELĘGNIARSTWO RATUNKOWE DLA PIELĘGNIAREK
Kurs realizowany od 31 lipca 2013 do 28 listopada 2013 r.
Kurs obejmuje:

1. Zajęcia teoretyczne 228 h
2. Zajęcia praktyczne realizowane będą w grupach pięcioosobowych w nastepujących placówkach:
Centrum Powiadamiania Ratunkowego
Oddział Intensywnej Terapii dla Dorosłych
Oddział Intensywnej Terapii dla Dzieci
Oddział Intensywnej Terapii Kardiologicznej
Szpitalny Oddział Ratunkowy
Blok operacyjny - Anestezjologia
Zespół Ratownictwa Medycznego

Warunkiem uczestnictwa w w/w kursie jest spełnienie podstawowych wymogów formalnych tj:
co najmniej 6-cio miesięczny staż pracy w zawodzie pielęgniarki/pielęgniarza
prawo wykonywania zawodu pielegniarki/pielęgniarza
aktualne zatrudnienie w zawodzie pielęgniarki/pielęgniarza
test kwalifikacyjny obejmujący zagadnienia z wytycznych ERR z 2010 roku.

KURSY ORGANIZOWANE PRZEZ PLACÓWKĘ SZKOLENIOWĄ W TARNOBRZEGU
Miejsce szkolenia Tarnobrzeg
województwo podkarpackie

Uczestnicy (35 osób) nie ponoszą żadnych kosztów.
Kurs będzie realizowany w terminie od 4 czerwca 2013 do 8 lipca 2013 r.
RESUSCYTACJA KRĄŻENIOWO-ODDECHOWA
Kurs obejmuje:

1. Zajęcia teoretyczne - 30 h
2. Ćwiczenia symulowane realizowane w 3 grupach - 25 h
3. Zajęcia praktyczne realizowane będą w grupach pięcioosobowych w nastepujących placówkach:
Szpitalny Oddział Ratunkowy
Oddział Intensywnej Opieki Medycznej
PIELĘGNIARSTWO RATUNKOWE DLA PIELĘGNIAREK
kurs będzie realizowany od 9 lipca 2013 do 29 listopada 2013 r.
Kurs obejmuje:

1. Zajęcia teoretyczne 228 h
2. Zajęcia praktyczne realizowane będą w grupach pięcioosobowych w nastepujących placówkach:
Centrum Powiadamiania Ratunkowego
Oddział Intensywnej Terapii dla Dorosłych
Oddział Intensywnej Terapii dla Dzieci
Oddział Intensywnej Terapii Kardiologicznej
Szpitalny Oddział Ratunkowy
Blok operacyjny - Anestezjologia
Zespół Ratownictwa Medycznego
Warunkiem uczestnictwa w w/w kursie jest spełnienie podstawowych wymogów formalnych tj:
co najmniej 6-cio miesięczny staż pracy w zawodzie pielęgniarki/pielęgniarza
prawo wykonywania zawodu pielegniarki/pielęgniarza
aktualne zatrudnienie w zawodzie pielęgniarki/pielęgniarza
test kwalifikacyjny obejmujący zagadnienia z wytycznych ERR z 2010 roku.


Miejsce szkolenia CHEŁM
województwo lubelskie

Uczestnicy (35 osób) nie ponoszą żadnych kosztów.
Kurs będzie realizowany w terminie od 7 czerwca 2013 do 2 lipca 2013 r.
RESUSCYTACJA KRĄŻENIOWO-ODDECHOWA

Kurs obejmuje:

1. Zajęcia teoretyczne - 30 h
2. Ćwiczenia symulowane realizowane w 3 grupach - 25 h
3. Zajęcia praktyczne realizowane będą w grupach pięcioosobowych w nastepujących placówkach:
Szpitalny Oddział Ratunkowy
Oddział Intensywnej Opieki Medycznej
PIELĘGNIARSTWO RATUNKOWE DLA PIELĘGNIAREK
kurs będzie realizowany od 3 lipca 2013 do 30 listopada 2013 r.
Kurs obejmuje:
1. Zajęcia teoretyczne 228 h
2. Zajęcia praktyczne realizowane będą w grupach pięcioosobowych w nastepujących placówkach:
Centrum Powiadamiania Ratunkowego
Oddział Intensywnej Terapii dla Dorosłych
Oddział Intensywnej Terapii dla Dzieci
Oddział Intensywnej Terapii Kardiologicznej
Szpitalny Oddział Ratunkowy
Blok operacyjny - Anestezjologia
Zespół Ratownictwa Medycznego
Warunkiem uczestnictwa w w/w kursie jest spełnienie podstawowych wymogów formalnych tj:
co najmniej 6-cio miesięczny staż pracy w zawodzie pielęgniarki/pielęgniarza
prawo wykonywania zawodu pielegniarki/pielęgniarza
aktualne zatrudnienie w zawodzie pielęgniarki/pielęgniarza
test kwalifikacyjny obejmujący zagadnienia z wytycznych ERR z 2010 roku.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA KART ZGŁOSZENIA
( karty zgłoszenia dostępne w zakładce pliki do pobrania )


W sprawach szczegółowych informacji prosimy o kontakt telefoniczny z OKPPiP w Rzeszowie pod numerami telefonu
17 77 88 481, 510 976 425
Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z egzaminów kończących kurs.

 

 

 

 

 

 

 

 WIELOLETNIE DOŚWIADCZENIE!

Działamy od 1999 roku, szkoląc pielęgniarki i położne na terenie całego kraju.

PROFESJONALNY ZESPÓŁ!

Wykwalifikowani pracownicy z wieloletnim doświadczeniem w organizacji szkoleń.

SOLIDNA MARKA

Jesteśmy laureatami kilkudziesięciu prestiżowych nagród i wyróżnień.

Placówka szkoleniowa Rzeszów

35-083 Rzeszów
ul. Rymanowska 3

tel/fax: 17 77 88 481
księgowość: 508 867 513
biuro projektu: 508 867 547
dział merytoryczny: 508 867 959
sekretariat: 508 867 703 

e-mail: rzeszow@okppip.pl

Placówka szkoleniowa Krosno

38-400 Krosno
ul. Bieszczadzka 5

tel./fax: 13 43 72 781
tel: 508 867 756
tel: 508 867 946
tel: 508 868 063
tel: 727 478 727

e-mail: krosno@okppip.pl

Placówka szkoleniowa Tarnobrzeg

39-400 Tarnobrzeg
ul. 1 Maja 1

tel./fax: 15 823 28 80
15 823 23 23

e-mail: tarnobrzeg@okppip.pl