JUBILEUSZ 20-LECIA OŚRODKA KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH SP. Z O.O. W RZESZOWIE.
NABÓR NA BEZPŁATNE SZKOLENIA SPECJALIZACYJNE DOFINANSOWANE Z MINISTERSTWA ZDROWIA.
ozpoczynamy nabór w SMK na BEZPŁATNE szkolenia specjalizacyjne dla pielęgniarek i położnych dofinansowane z Ministerstwa Zdrowia.
PLANY KSZTAŁCENIA NA II PÓŁROCZE 2019 ROKU.
Zapraszamy do zapoznania się z pierwszymi planami kształcenia na II półrocze 2019 roku (placówka szkoleniowa w Rzeszowie).
Platforma testów i szkoleń Ośrodka Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych: www.testy.okppip.pl
Serdecznie zapraszamy wszystkie Pielęgniarki/Pielęgniarzy oraz Położne do skorzystania z naszej platformy z testami przygotowującymi do egzaminu państwowego.
Nowy profil na Facebooku.
Serdecznie zapraszamy wszystkich do polubienia i zapozniania się z naszym nowym profilem na Facebooku "Pielęgniarki na platformie"..

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o.o. w Rzeszowie informuje, iż prowadzimy nabór kurs dokształcający

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE W KONTEKŚCIE OBOWIĄZKÓW WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY O PRZECIWDZIAŁANIU PRZEMOCY W RODZINIE DLA PRZEDSTAWICIELI ZAWODÓW MEDYCZNYCH

Cel kursu:

Celem kursu jest praktyczne przygotowanie pielęgniarek/arzy  i położnych, którzy w ramach swojej pracy podejmą wiedzę lub podejrzenie o występowaniu przemocy w rodzinie, do wykonania odpowiednich procedur postępowania  zgodnych z obowiązującym prawem i dobrymi praktykami.

Uczestnicy kursu nabędą umiejętności:

  • diagnozowania podejrzenia występowania przemocy w rodzinie i rozpoznawania typów przemocy;
  • odpowiedniego zachowania wobec ofiary przemocy;
  • wypełniania formularza Niebieskiej Karty;
  • praktycznego postępowania  w zakresie powiadamiania Zespołu Interdyscyplinarnego, Policji, prokuratury;

Czas trwania kursu: 16 godzin

Termin realizacji kursu:

Rzeszów: kwiecień 2015 r.

Leżajsk: maj 2015 r.

Koszt kursu: 120 zł

Członkowie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie wpłacają 30 % wartości kursu.  

Pozostałą część refunduje OIPiP w Rzeszowie zgodnie z regulaminem dofinansowania do szkoleń www.oipip.rzeszow.pl/index.php

     

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA KART ZGŁOSZENIA!

zapisy

 WIELOLETNIE DOŚWIADCZENIE!

Działamy od 1999 roku, szkoląc pielęgniarki i położne na terenie całego kraju.

PROFESJONALNY ZESPÓŁ!

Wykwalifikowani pracownicy z wieloletnim doświadczeniem w organizacji szkoleń.

SOLIDNA MARKA

Jesteśmy laureatami kilkudziesięciu prestiżowych nagród i wyróżnień.

Placówka szkoleniowa Rzeszów

35-083 Rzeszów
ul. Rymanowska 3

tel./fax: 17 77 88 481
księgowośc: 508 867 513/ 508 867 922
biuro projektu: 508 867 547 / 508 867 537
dział merytoryczny: 508 867 595/ 508 867 766
/ 508 867 959 
sekretariat: 508 867 703 / 519 758 329

e-mail: rzeszow@okppip.pl

Placówka szkoleniowa Krosno

38-400 Krosno
ul. Bieszczadzka 5

tel./fax: 13 43 72 781
tel: 508 867 756
tel: 508 867 946

e-mail: krosno@okppip.pl

Placówka szkoleniowa Tarnobrzeg

 39-400 Tarnobrzeg
ul. 1 Maja 1

tel./fax: 15 823 28 80
15 823 23 23

e-mail: tarnobrzeg@okppip.pl