JUBILEUSZ 20-LECIA OŚRODKA KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH SP. Z O.O. W RZESZOWIE.
NABÓR NA BEZPŁATNE SZKOLENIA SPECJALIZACYJNE DOFINANSOWANE Z MINISTERSTWA ZDROWIA.
ozpoczynamy nabór w SMK na BEZPŁATNE szkolenia specjalizacyjne dla pielęgniarek i położnych dofinansowane z Ministerstwa Zdrowia.
PLANY KSZTAŁCENIA NA II PÓŁROCZE 2019 ROKU.
Zapraszamy do zapoznania się z pierwszymi planami kształcenia na II półrocze 2019 roku (placówka szkoleniowa w Rzeszowie).
Platforma testów i szkoleń Ośrodka Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych: www.testy.okppip.pl
Serdecznie zapraszamy wszystkie Pielęgniarki/Pielęgniarzy oraz Położne do skorzystania z naszej platformy z testami przygotowującymi do egzaminu państwowego.
Nowy profil na Facebooku.
Serdecznie zapraszamy wszystkich do polubienia i zapozniania się z naszym nowym profilem na Facebooku "Pielęgniarki na platformie"..

Ze względu na dużą ilość zapytań dotyczących uprawnień do organizowania oraz prowadzenia szkoleń podyplomowych dla pielęgniarek i położnych informujemy, że:

1. Ośrodek Kształcenia PodyplomowegoPielegniarek i Polożnych w Rzeszowie Sp. z o.o. został powołany do prowadzenia kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych w trybie i na zasadach określonych obowiązującymi w tym przedmiocie przepisami (Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2003 roku w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin majacych zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne, oraz ramowych programów specjalizacji dla pielegniarek i położnych i Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2003 roku w sprawie kształcenia podyplomowego pielegniarek i położnych). Uprzejmie prosimy wszystkie osoby realizujące kursy w innych firmach szkoleniowycho sprawdzenie uprawnień do prowadzenia kursów podyplomowych dla pielegniarek i położnych.

2. Osiągnięty dodatni wynik finansowy za rok obrotowy przez Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o.o. w Rzeszowie jest przekazywany w postaci dywidendy do właścicieli tj. Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie i Krośnie. Środki te zostają wykorzystane na działalność statutową Izb – dofinansowanie do szkoleń pielęgniarek i położnych. Wybór tego organizatora przyczynia się do zwiększenia puli środków na dofinansowania do szkoleń w następnym roku kolejnym pielęgniarkom i położnym. W przypadku wyboru tożsamych szkoleń w firmach konkurencyjnych wypracowane zyski tylko i wyłącznie zasilają majątek tych przedsiębiorców.

pielegniarki w sejmie

 WIELOLETNIE DOŚWIADCZENIE!

Działamy od 1999 roku, szkoląc pielęgniarki i położne na terenie całego kraju.

PROFESJONALNY ZESPÓŁ!

Wykwalifikowani pracownicy z wieloletnim doświadczeniem w organizacji szkoleń.

SOLIDNA MARKA

Jesteśmy laureatami kilkudziesięciu prestiżowych nagród i wyróżnień.

Placówka szkoleniowa Rzeszów

35-083 Rzeszów
ul. Rymanowska 3

tel./fax: 17 77 88 481
księgowośc: 508 867 513/ 508 867 922
biuro projektu: 508 867 547 / 508 867 537
dział merytoryczny: 508 867 595/ 508 867 766
/ 508 867 959 
sekretariat: 508 867 703 / 519 758 329

e-mail: rzeszow@okppip.pl

Placówka szkoleniowa Krosno

38-400 Krosno
ul. Bieszczadzka 5

tel./fax: 13 43 72 781
tel: 508 867 756
tel: 508 867 946

e-mail: krosno@okppip.pl

Placówka szkoleniowa Tarnobrzeg

 39-400 Tarnobrzeg
ul. 1 Maja 1

tel./fax: 15 823 28 80
15 823 23 23

e-mail: tarnobrzeg@okppip.pl