PLANY KSZTAŁCENIA NA I PÓŁROCZE 2020
Zapraszamy do zapoznania się z pierwszymi planami kształcenia na I półrocze 2020 roku (placówka szkoleniowa w Rzeszowie).
JUBILEUSZ 20-LECIA OŚRODKA KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH SP. Z O.O. W RZESZOWIE.
Gala z okazji 20-lecia Ośrodka Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o.o. w Rzeszowie.
27 września 2019 r. w Hotelu Bristol Tradition & Luxury w Rzezowie odbyła się uroczysta Gala z okazji jubileuszu 20-lecia Ośrodka Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o.o. w Rzeszowie
Platforma testów i szkoleń Ośrodka Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych: www.testy.okppip.pl
Serdecznie zapraszamy wszystkie Pielęgniarki/Pielęgniarzy oraz Położne do skorzystania z naszej platformy z testami przygotowującymi do egzaminu państwowego.

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp.z.o.o w Rzeszowie informuje, iż będziemy realizować kurs specjalistyczny dla pielęgniarek PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ w zakresie OPIEKI GERIATRYCZNEJ w ramach projektu systemowego

"Wsparcie Systemu Kształcenia Ustawicznego Personelu Medycznego w zakresie opieki Geriatrycznej" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

KURSY ORGANIZOWANE PRZEZ PLACÓWKĘ W RZESZOWIE
Miejsce szkolenia: ELBLĄG
województwo WARMIŃSKO - MAZURSKIE
Uczestnicy (30 osób) nie ponoszą żadnych kosztów ( 4 edycje po 30 osób)
I edycje kursu odbędzie się 8, 9, 10, 29, 30, 31 sierpnia 2014 r. w sali wykładowej Szkoły Wyższej im. B. Jańskiego ul. Grunwaldzka 7, Elbląg
II edycja kursu odbędzie się 9, 10, 11, 29, 30, 31 sierpnia 2014 r.
III edycja kursu odbędzie się 12, 13, 14, 19, 20, 21 września 2014 r.
IV edycja 13, 14, 15, 19, 20, 21 września 2014 r.
Kurs obejmuje :
zajęcia teoretyczne (40 h) zajęć teoretycznych i praktycznych. Zajęcia realizowane będą podczas dwóch weekendów w trybie piątek, sobota, niedziela.

Uczestnikiem kursu może być pielęgniarka/pielęgniarz
a) Prawo wykonywania zawodu
b) posiadanie dokumentu potwierdzającego zatrudnienie w podmiotach Podstawowej Opieki Zdrowotnej (zaświadczenie pracodawcy lub oświadczenie uczestnika kursu)
c) ukończony kurs kwalifikacyjny uprawniający do pracy w jednostkach Podstawowej Opieki Zdrowotnej (np. kurs kwalifikacyjny w zakresie pielęgniarstwa rodzinnego, pielęgniarstwa opieki długoterminowej)
Miejsce szkolenia: NOWY SĄCZ
województwo małopolskie
Uczestnicy (30 osób) nie ponoszą żadnych kosztów (4 edycje po 30 osób)
I edycje kursu  odbędzie się 10, 11, 12, 18, 19, 20 lipiec 2014 r. w sali wykładowej Nowosądeckiej Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych ul. Zygmuntowska 17/3 Nowy Sącz
II edycja kursu odbędzie się 19, 20, 21, 25, 26, 27 lipiec 2014 r.
III edycja kursu odbędzie się 26, 27, 28 wrzesień 2014 r., 3, 4, 5 październik 2014 r.
IV edycja kursu odbędzie się 3, 4, 5 , 17, 18, 19 września 2014,
Kurs obejmuje :
zajęcia teoretyczne (40 h) zajęć teoretycznych i praktycznych. Zajęcia realizowane będą podczas dwóch weekendów w trybie piątek, sobota, niedziela.
Uczestnikiem kursu może być pielęgniarka/pielęgniarz
a) Prawo wykonywania zawodu
b) posiadanie dokumentu potwierdzającego zatrudnienie w podmiotach Podstawowej Opieki Zdrowotnej (zaświadczenie pracodawcy lub oświadczenie uczestnika kursu)
Miejsce szkolenia: OPOLE
województwo opolskie
Uczestnicy (30 osób) nie ponoszą żadnych kosztów ( 4 edycje po 30 osób)
I edycje kursu  odbędzie się 1, 2, 3, 22, 23, 24 sierpnia 2014 r. w sali wykładowej Zespołu Szkól Mechanicznych w Opolu
II edycja kursu odbędzie się 2, 3, 4, 23, 24, 25 sierpnia 2014 r.
III edycja  kursu odbędzie się 5, 6, 7, 26, 27, 28 września 2014 r.
IV edycja kursu odbędzie się 3, 4, 5, 17, 18, 19 października 2014 r.
Kurs obejmuje :
zajęcia teoretyczne (40 h) zajęć teoretycznych i praktycznych. Zajęcia realizowane będą podczas dwóch weekendów w trybie piątek, sobota, niedziela.

Miejsce szkolenia: RZESZÓW, KROSNO, TARNOBRZEG  
województwo podkaprackie  
Uczestnicy (30 osób) nie ponoszą żadnych kosztów ( 3 edycje po 30 osób)
I edycje kursu  odbędzie się 8, 9, 10, 29, 30, 31 sierpnia 2014 r. w sali wykładowej OKPPIP ul. Rymanowska 3 Rzeszów
II edycja kursu odbędzie się 29, 30, 31 sierpnia 2014 r. 12, 13, 14 września 2014 r. w sali wykładowej OKPPiP ul. Bieszczadzka 5 Krosno
III edycja kursu odbędzie się 19, m20, 21 września 2014 r., 17, 18, 19 października 2014 r. w sali wykładowej OKPPiP ul. 1 Maja 1 Tarnobrzeg
Kurs obejmuje :
zajęcia teoretyczne (40 h) zajęć teoretycznych i praktycznych. Zajęcia realizowane będą podczas dwóch weekendów w trybie piątek, sobota, niedziela.

Miejsce szkolenia: SZCZECIN
województwo zachodniopomorskie
Uczestnicy (30 osób) nie ponoszą żadnych kosztów (3 edycje po 30 osób)
I edycje kursu  odbędzie się 18, 19, 20, 25, 26, 27 lipiec 2014 r. w sali wykładowej Zachodniopomorskiego oddziału Okręgowego Polksiego Czerwonego Krzyza Al. Wojska Polskiego 63 Szczecin
II edycja kursu odbędzie się 26, 27, 28 września 2014 r. 10, 11, 12 października 2014 r.
III edycja kursu odbędzie się 26, 27, 28 września 2014 r., 10, 11, 12 października  2014 r.
Kurs obejmuje :
zajęcia teoretyczne (40 h) zajęć teoretycznych i praktycznych. Zajęcia realizowane będą podczas dwóch weekendów w trybie piątek, sobota, niedziela.
Miejsce szkolenia: WAŁBRZYCH
województwo dolnośląskie
Uczestnicy (30 osób) nie ponoszą żadnych kosztów (3 edycje po 30 osób)
I edycje kursu  odbędzie się 1, 2, 3, 8, 9, 10 sierpnia 2014 r. w sali wykładowej Hotelu Qubus ul. P. Wysockiego 45 Wałbrzych
II edycja kursu odbędzie się 5, 6, 7, 19, 20, 21 września 2014 r.
III edycja kursu 3, 4, 5, 17, 18, 19 października 2014 r.
Kurs obejmuje :
zajęcia teoretyczne (40 h) zajęć teoretycznych i praktycznych. Zajęcia realizowane będą podczas dwóch weekendów w trybie piątek, sobota, niedziela.

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA KART ZGŁOSZENIA, UCZESTNICY NIE PONOSZĄ ŻADNYCH KOSZTÓW, KAŻDEGO DNIA TRWANIA ZAJĘĆ DLA UCZESTNIKÓW PRZEWIDZIANY JEST CATERING I MATERIAŁY SZKOLENIOWE.
KARTA ZGŁOSZENIA W ZAŁĄCZENIU!!!!

euro

 WIELOLETNIE DOŚWIADCZENIE!

Działamy od 1999 roku, szkoląc pielęgniarki i położne na terenie całego kraju.

PROFESJONALNY ZESPÓŁ!

Wykwalifikowani pracownicy z wieloletnim doświadczeniem w organizacji szkoleń.

SOLIDNA MARKA

Jesteśmy laureatami kilkudziesięciu prestiżowych nagród i wyróżnień.

Placówka szkoleniowa Rzeszów

35-083 Rzeszów
ul. Rymanowska 3

tel/fax: 17 77 88 481
księgowość: 508 867 513
biuro projektu: 508 867 547
dział merytoryczny: 508 867 959
sekretariat: 508 867 703 

e-mail: rzeszow@okppip.pl

Placówka szkoleniowa Krosno

38-400 Krosno
ul. Bieszczadzka 5

tel./fax: 13 43 72 781
tel: 508 867 756
tel: 508 867 946

e-mail: krosno@okppip.pl

Placówka szkoleniowa Tarnobrzeg

39-400 Tarnobrzeg
ul. 1 Maja 1

tel./fax: 15 823 28 80
15 823 23 23

e-mail: tarnobrzeg@okppip.pl