Wiarygodna Firma Województwa Podkarpackiego
Z ogromną przyjemnością informujemy, iż Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o.o. w Rzeszowie po raz dwunasty został wyróżniony Certyfikatem „Wiarygodna Firma Województwa Podkarpackiego".
Realizacja bezpłatnych szkoleń w ramach projektu pn. „Wsparcie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych."
Plany kształcenia na II półrocze 2023 roku.
Zapraszamy do zapoznania się z pierwszymi planami kształcenia na II półrocze 2023 roku (placówka szkoleniowa w Rzeszowie).
Profil na Facebooku.
Serdecznie zapraszamy wszystkich do polubienia i zapozniania się z naszym profilem na Facebooku "Pielęgniarki na platformie".

Członkowie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie podnoszący kwalifikacje zawodowe w Ośrodku Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o. o. w Rzeszowie mogą na swój wniosek otrzymać dofinansowanie z Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie, bezpośrednio na konto Ośrodka, przed zakończeniem szkolenia.Do wniosku należy dołączyć:

1) zaświadczenie organizatora o uczestnictwie w szkoleniu i jego kosztach;
2) potwierdzenie uiszczenia części kosztów danej formy kształcenia lub doskonalenia zawodowego, którą zobowiązany jest pokryć wnioskodawca;
3) oświadczenie pielęgniarki/położnej zawierające zobowiązanie do zwrócenia przyznanego dofinansowania w przypadku rezygnacji ze szkolenia lub niezaliczenia egzaminu.

ZASADY REFUNDACJI

Dofinansowanie do danej formy kształcenia i doskonalenia zawodowego jest przyznawane wyłącznie na wniosek osoby zainteresowanej.

Dofinansowanie może być przyznane wyłącznie na podstawie dokładnie i czytelnie wypełnionego wniosku
Do wniosku należy dołączyć:

1) czytelne ksero dowodu wpłaty czesnego dokonanej na rzecz uczelni lub organizatora kształcenia lub kopia faktury wystawionej przez organizatora kształcenia lub uczelni;
2) oświadczenie organizatora kształcenia, stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszego regulaminu;

WYSOKOŚĆ REFUNDACJI

Członkowie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie, którzy ponieśli koszty z tytułu opłaty za udział w określonej formie szkolenia lub doskonalenia zawodowego, mogą ubiegać się o dofinansowanie, które będzie przyznane jednorazowo po zakończeniu szkolenia, w wysokości:

1) 250 zł do kosztów dydaktycznych do każdego semestru studiów zaocznych i wieczorowych na poziomie licencjackim, doktoranckim, magisterskim, płatne po zakończeniu studiów;

2) 70% kosztów dydaktycznych szkolenia specjalizacyjnego, jednakże nie więcej niż 1.000 zł, płatne po pozytywnym ukończeniu szkolenia;

3) 70% kosztów dydaktycznych kursu kwalifikacyjnego, jednakże nie więcej niż 800 zł, płatne po pozytywnym ukończeniu kursu;

4) 70% kosztów dydaktycznych kursu specjalistycznego lub dokształcającego, jednakże nie więcej niż 450 zł, płatne po pozytywnym ukończeniu kursu;

5) 1.200 zł do kosztów obrony pracy doktoranckiej, płatne jednorazowo;

6) 70% kosztów udziału wynoszącego co najmniej 100 zł w konferencji, sympozjum, kongresie, zjeździe, seminarium naukowym lub szkoleniu innym niż wymienione w §3 ust 1 pkt 3, jednakże nie więcej niż 500 zł, płatne po zakończeniu konferencji, sympozjum, kongresu, zjazdu, seminarium naukowego lub szkolenia, innego niż wymienione w §3 ust 1 pkt 3.

Szczegółowe informacje na stronie internetowej Okręgowej Izby Pielegniarek i Położnych w Rzeszowie: www.oipip.rzeszow.pl

 WIELOLETNIE DOŚWIADCZENIE!

Działamy od 1999 roku, szkoląc pielęgniarki i położne na terenie całego kraju.

PROFESJONALNY ZESPÓŁ!

Wykwalifikowani pracownicy z wieloletnim doświadczeniem w organizacji szkoleń.

SOLIDNA MARKA

Jesteśmy laureatami kilkudziesięciu prestiżowych nagród i wyróżnień.

Placówka szkoleniowa Rzeszów

35-083 Rzeszów
ul. Rymanowska 3

tel/fax: 17 77 88 481
księgowość: 508 867 513
biuro projektu: 508 867 547
dział merytoryczny: 508 867 959
sekretariat: 508 867 703 

e-mail: rzeszow@okppip.pl

Placówka szkoleniowa Krosno

38-400 Krosno
ul. Bieszczadzka 5

tel./fax: 13 43 72 781
tel: 508 867 756
tel: 508 867 946
tel: 508 868 063
tel: 727 478 727

e-mail: krosno@okppip.pl

Placówka szkoleniowa Tarnobrzeg

39-400 Tarnobrzeg
ul. 1 Maja 1

tel./fax: 15 823 28 80
15 823 23 23

e-mail: tarnobrzeg@okppip.pl